PROFIL SPOLEČNOSTI

Ingstav Constructions, s.r.o. je stavební společnost se zaměřením na vodohospodářské a inženýrské stavby. Společnost disponuje vysoce kvalifikovanými odborníky a dokáže tak poskytovat komplexní služby podle potřeb svých zákazníků.

SLUŽBY

STAVEBNÍ ČINNOST

Společnost poskytuje komplexní dodávky inženýrských a vodohospodářských staveb a rekonstrukce stávajících staveb.

TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA

Společnost provádí kontrolu přípravy a realizaci prováděných stavebních prací, při které sleduje, zda je stavba prováděna v souladu s projektovou dokumentací a s podmínkami sjednanými ve smlouvě o dílo.

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Společnost se podílí na při přípravě a realizaci inženýrských a vodohospodářských staveb. Konkrétní složení a náplň jednotlivých služeb je poskytována vždy individuálně.

KOORDINÁTOR BOZP NA STAVENIŠTI

Společnost poskytuje činnosti koordinátora bozp na stavěništi, který se podílí na přípravě a realizaci staveb, a to z pohledu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

KONTAKTY

Ingstav Constructions, s.r.o.

Bílovecká 1162/167
747 06 Opava

IČ: 03578828

 

Telefon: 773 502 066
E-mail: info@ingstav.cz

 

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 60571.